Почистване на паркинг


Почистване на паркинг


Всеки подземен паркинг се нуждае от основно почистване преди въвеждане в експлоатация и периодично поддържащо почистване.

При интерес от страна на клиента първо се извършва подробен оглед на подземния паркинг, за да се прецени степента на замърсеност, видовете замърсявания и настилка, измерване на квадратура и др. На база на огледа се преценя с колко човека ще се извърши почистването, какви препарати ще се използват, колко време ще отнеме и каква ще е цената на услугата.
Основното почистване на подземен паркинг се извършва с помощта на машини, специализирани профисионални препарати и ако се наложи и ръчно третиране на трудно достъпни места.

В услугата основно почистване на подземен паркинг влизат следните операции: прахосмучене на подовете с професионални прахосмукачки, машинно и ръчно измиване на подовете, обиране на паяжини, обиране на прах от пожарогасителите и противопожарните кутии, почистване на тръбите които са разположени на тавана (въздухопроводи) - ако има такива, и др.предлага инпрегнация на шлайфан бетон и друг вид твърди настилки, както и запечатване. Целта е да се предпази повърхноста от проникване на всякакъв вид замърсявания и по-лесното и поддържане.

Периодично почистване на паркинга се извършва по метода на основното, но при значително по-малък разход на труд, препарати и време. Когато се прави на определен период от време то става по лесно, с по-добри резултати и носи по-висока удовлетвореност на клиента.