АМЕРИКАН ФЛОР КЕАР ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-2959-C01 по проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.
Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е oсигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19..

Общата стойност на проекта е 50 000.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100% (50 000,00) лв. Европейско финансиране.

Проектът стартира на 26.08.2021 г. и е с продължителност 3 месеца.


Какво можем да ви предложим

Професионално почистване на домове, офиси, хипермаркети, търговски центрове, банки, бизнес сгради, търговски обекти, заведения, държавни и общински учреждения, училища и детски заведения, строителни обекти.


Виж повече
 


Снегопочистване
на малки и големи площи


Предлагаме професионално снегопочистване с модерна техника или ръчно
на комплекси, паркинги и магазини

100%

Гаранция за удовлетвореност


  • Гаранция за удовлетвореност100%
 

Фирмата се отличава с коректното изпълнение на задълженията си, спазвайки стриктно своите ангажименти, бързо и качествено изпълнение на нашите изисквания.
BurgasBus

Станете част от нашите партньори