Височинно почистване на окачени фасади и витрини


Височинно почистване на окачени фасади и витрини


Стъклените фасади придават красота и индивидуалност на сградите, но се нуждаят от специални грижи за да бъдат постоянно чисти и да запазят представителния си облик.Всяка фасада изисква индивидуален подход. Ние установяваме вида на замърсяването и избираме подходящите методи за почистване. Работим с професионални препарати за миене и импрегниране на каменни облицовки. Предлагаме почистване на фасади от всякакъв вид. В зависимост от степента на замърсяване, вида на фасадата и нейната облицовка прилагаме различни техники за почистване.
КАМЕННИ ФАСАДИ – фасади с облицовка от различни видове скали – варовик, гранит, мрамор, гнайс и много други. Обикновено тези фасади са замърсени от стичания на вода, полепнала мръсотия и наслаги. Най-подходящият метод за почистването им е хидроструене (водно бластиране, водоструене). При упорити замърсявания – графити, бои и строителни материали, или когато мръсотията е пропила в дълбочина се налага употребата на специални почистващи препарати и/или песъкоструене (абразивно бластиране).
ПОЧИСТВАНЕ НА СТЪКЛЕНИ ФАСАДИ И МИЕНЕ НА ПРОЗОРЦИ – почистването се извършва ръчно. Използват се препарати, който разтварят мръсотията и създават хидрофобен филм върху стъклената повърхност за по-дълготраен ефект.
ОКАЧЕНИ ФАСАДИ от КЛИНКЕР, от ETALBOND и PVC САЙДИНГ – при този тип фасади почистването най-често е ръчно. Използват се различни препарати. При силни замърсявания, след строеж или ремонт може да се наложи хидроструене Почистване на фасада с вишка - налага се когато скелето или телескопичните дръжки не достигат до желаните точки за почистване и липсват крепежните елементи за алпинистите. Особеното е, че за да може да се осъществи такъв вид почистване, трябва да има достъп до фасадата, на отстояние приблизително 5 метра около сградата.
Почистване на фасади със скеле -Когато фасадата е с височина около 10 – 12 метра не е необходимо да бъде използвана вишка, почистването може да бъде направено със скеле. Скелето е изработено от алуминий, което го прави лесно за маневриране около самата фасада и позволява да се достигне до по труднодостъпни места.