Абонаметно почистване


Абонаметно почистване

Абонаметно почистване на домове, офиси, сгради, хотели, апартаменти и бизнес сгради. Услугата може да включва всяка една от предлаганите услуги, като се ползва отстъпка в зависимост от големината на обекта и периодичността на почистване.

При договорни отношения на абонаментно обслужване, стойността и вида на услугите са по споразумение. Услугата може да включва всяка една от предлаганите услуги, като се ползва отстъпка в зависимост от големината на обекта и периодичността на почистване.

При договорни отношения на абонаментно обслужване, стойността и вида на услугите са по споразумение.