Снегопочистване на паркинги и улици


Снегопочистване на паркинги и улици


Снегопочистване и обезледяване Години наред в България за зимната поддръжка и почистване на пътищата се използваше единствено Натриев Хлорид (сол), като евтино и широкоразпространено средство за обезледяване. Практиката обаче показва, че обикновената индустриална сол Na Cl не е достатъчно ефективна , особено при температури под - 6°С, при които тя спира своето действие, причинява сериозни щети на обкръжаващата пътна растителност и не на последно място - има силно корозийно действие върху бетонови и метални конструкции. Машинно снегопочистване на малки и големи паркинги, пешеходни зони, улици. Еднократно снегопочистване "При снеговалеж" /на повикване/ - цените се договарят на базата на човеко-машиносмяна, след оглед и оценка на специфичните особености за обработваната площ. При сключване на договор за абонамент за цял сезон цените се договарят. Цените се определят след оглед и оценка на специфичните особености за обработваната площ.
РЪЧНО СНЕГОПОЧИСТВАНЕ и СНЕГОИЗВОЗВАНЕ Еднократно снегопочистване "При снеговалеж" /на повикване/ - цените се договарят на базата на човеко-смяна.
РАЗПРЪСКВАНЕ НА ХИМИКАЛИ ЗА ОБЕЗЛЕДЯВАНЕ Използваните от нас обезледители химически реагират на влагата на въздуха и имат свойството да разтопяват много по-бързо леда и снега като влизатлесно и бързо в контакт с влагата от въздуха. Това позволява на разтопяващия разтвор да действа много по-продължително върху пътната повърхност и съответно да съкрати с около 40% операциите, свързани със снегопочистване и обезледяване. Обезледителя е с ниска точка на замръзване - под -35°С, а с продължителното си действие ограничава корозията и намалява риска от бързо и повторно замръзване, намалява екологичните щети. Превантивното влажно пръскане на пътя с разтвор не позволява образуването на лед и поледица!
Друго негово приложение е подтискане образуването на прах и в някои скандинавски страни това му приложение е широко разпространено. Цените се определят след оглед и оценка на специфичните особености за обработваната площ.